Bài 1.2 : Sự giống nhau giữa CTV Bán Hàng và Nhân Viên Sales trong doanh nghiệp.

I/ Điểm chung trên mô tả công việc giữa Sales & CTV Bán Hàng .

Tìm kiếm và thực hiện các cuộc gọi chào hàng với khách hàng tiềm năng.

1. Đặt lịch hẹn với khách hàng.

2. Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm dịch vụ.

3. Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng mới.

3. Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

4. Gặp gỡ các đối tác, khách hàng.

5. Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển và học các chiến lược bán hàng mới.

6. Lập báo cáo theo tuần, tháng.

II/ Sự khác biệt giữa Sales & CTV Bán Hàng

Sales được doanh nghiệp trao KPIs, trao động lực và nhiều điều hỗ trợ (công cụ, tài chính, các vấn đề chuyên sâu khác).

CTV Bán Hàng thì chỉ được trao động lực, nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ sales hoặc doanh nghiệp và công cụ thường là tự CTV có sẵn theo năng lực và kỹ năng riêng (rất phù hợp và hiệu quả).

III/ Sự phối hợp giữa Sales & CTV Bán Hàng :

Giữa Sales hoặc doanh nghiệp phối hợp với CTV Bán Hàng thường là trực diện trên sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.

– Phối hợp về giá.

– Phối hợp về sử dụng.

– Phối hợp về trải nghiệm.

– Phối hợp hổ trợ sau bán hàng.

– Phối hợp cskh

– Thậm chí là có thể phối hợp làm dịch vụ khách hàng.

IV/ Giá trị của sự phối hợp :

CTV Bán Hàng thì doanh nghiệp có thể tuyển không giới hạn với số lượng lớn với quy trình Quản trị CTV chặt chẽ đã đóng gói.

Doanh nghiệp có thể cân đối 1 Sales sẽ hỗ trợ bao nhiêu CTV Bán Hàng để ngân sách về con người hiệu quả hơn. Doanh thu trên mỗi nhóm Sales x CTV Bán Hàng sẽ là bao nhiêu.

Nói nôm na là lúc Sales chưa có số, chưa tiếp cận được khách thì Sales đi Chăm sóc CTV và tuyển CTV Bán Hàng trong thời gian chờ thị trường phản hồi. Sales chỉ cần doanh nghiệp có cơ chế là hành động.