Bài 2.1 : Doanh nghiệp phải hổ trợ quản lý KPIs chung cho nhóm NV Sales, hổ trợ môi trường làm việc nhóm để tăng trưởng doanh số vượt trội.

Các NV Sales đang làm việc đơn lẻ và có nhóm lớn là tất cả NV Sales hiện hữu trong doanh nghiệp, sau thời gian làm việc và tìm hiểu sự thích nghi sẽ bắt cặp tay 3 với nhau để hình thành 1 nhóm Sales :

giống như 1 doanh nghiệp nhỏ bên trong doanh nghiệp lớn. Giúp nhóm tạo ra doanh số lớn và ít áp lực vì có sự tập trung cao vào năng lực cá nhân.

Quy tắc hình thành nhóm Sales được doanh nghiệp hổ trợ :

1. Người giỏi nói : tập trung hút khách, sáng tạo content.

2. Người giỏi trợ lý : tập trung hổ trợ giữa người hướng ngoại và người hướng nội.

3.Người giỏi chốt sales : lên đơn làm hợp đồng, tập trung hoàn tất các nghiệp vụ bên trong.

Chỉ cần 3 bạn thoả điều kiện và ký thoả thuận nội bộ với nhau dựa trên văn bản giám sát của doanh nghiệp, là được thành lập.

Cả 3 đều có 1 điểm giỏi là sản phẩm dịch vụ đang chịu trách nhiệm doanh số. Khách hỏi là hiểu tất, hiểu sâu .

Doanh nghiệp có phần mềm nhập dữ liệu, báo cáo dữ liệu , quản lý nhóm, chia lợi ích. Đây là công cụ giúp cả 3 thoả mãn lợi ích.

#ProBox

#ProBoxOne