Làm thế nào khi gặp tình huống Module CTV Bán Hàng ngăn chặn nhân viên Sales tạo đơn hàng khi sản phẩm dịch vụ chưa có giá niêm yết.

Trong 1 số trường hợp : sản phẩm dịch vụ mới vào hệ thống để kinh doanh, chưa nhanh chóng thiết kế đơn giá, dẫn đến việc nhân viên không thể tạo đơn hàng trên module CTV Bán Hàng.

Đây là quy trình kiểm soát đơn giá bán ra của doanh nghiệp. Mục đích giảm rủi ro về đơn giá khi vận hành số lượng đơn hàng lớn .

Trạng thái sẽ gặp, nhân viên bị dừng việc , do không thể tạo báo giá vì phần mềm ngăn chặn hành vi tạo đơn hàng không có giá và không cho tự ý nhập giá.

Quy trình tạo đơn hàng dành cho sản phẩm dịch vụ mới tạo hoặc tạo rồi nhưng chưa có giá niêm yết.

💥 Khắc phục nhanh : người quản lý đội sales sẽ tạm dùng quyền cập nhật giá trên phiếu cập nhật giá trên module Bán Hàng.

1. Vào Module Bán Hàng / tính năng Phiếu cập nhật giá.

2. Bấm lệnh tạo mới .

3. Ghi chú tiêu đề và chọn sản phẩm dịch vụ cần nhập giá niêm yết.

4. Lưu và đóng

5. Xem xét kỹ và bấm lệnh duyệt

6. Xong, mọi nơi trên hệ thống khi chọn đúng sản phẩm dịch vụ, hệ thống sẽ tự động lấy giá.

💥 Doanh nghiệp sẽ kiểm soát lịch sử cập nhật giá để có hương xử lý lại.

💥 Chú ý : Ý nghĩa của Module CTV Bán Hàng là giúp doanh nghiệp triển khai tạo đơn hàng số lượng lớn, với nhiều nhân viên Sales/ CTV Bán Hàng.

Chính vì vậy phải có quy trình kiểm soát để tránh các sự cố về đơn giá.

Trước khi có được khối lượng lớn đơn hàng, doanh nghiệp thường trải qua rất nhiều hành trình. Trong đó có hành trình test để đóng gói quy trình giao cho Marketing đẩy truyền thông.

Chính hành trình này sẽ gặp hiện tượng:

1. Sản phẩm dịch vụ chưa có, phải tạo mới và chưa có đơn giá niêm yết.

2. Sản phẩm dịch vụ đã có trên hệ thống nhưng chưa có chiến lượt giá niêm yết nên chưa cập nhật.

3. Mọi thứ đã ok nhưng quên cập nhật giá niêm yết.

❤️ Chốt vấn đề : Module CTV Bán Hàng giúp doanh nghiệp kiểm soát khi bắt đầu giải ngân cho Sales/CTV Bán Hàng và Marketing.