Bài 1.3 : Có thể bạn chưa hiểu sâu về CTV Bán Hàng .

Ngoài mô tả công việc có phần giống nhau.

Thì hoạt động Chăm Sóc CTV cũng phải có động lực để Sales hoạt động.

Nếu chưa hiểu sâu , bạn sẽ nghỉ rằng tuyển CTV Bán Hàng nhiều cho có nhiều người. (Làm màu thôi)

Khi bạn hiểu sâu thì bạn sẽ hiểu doanh số sẽ xuất phát từ động lực mà Sales tiếp nhận, đó là 2 chỉ số :

1. Sản lượng CTV Bán Hàng đạt được.

2. Doanh số trên từng CTV Bán Hàng.

Từ đây doanh nghiệp và Sales sẽ ngồi lại xây các chiếc lược phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng nhóm sản phẩm và từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Thời gian của mỗi người là quý giá, ai cũng sẽ bỏ thời gian ra cũng chỉ mong nhận lại thành quả.