Phần mềm Barcode to PC – biến smartphone thành máy quét mã vạch

Trước khi chính thức đầu tư thiết bị máy bắn mã vạch, bạn mong muốn test các tính năng trên phần mềm liên quan công việc quét mã vạch. Bạn có thể dùng giải pháp Barcode to PC để trải nghiệm.

Trang tải phản mềm : https://barcodetopc.com/download/

Free , với các tính năng

300 scans per month
Connect 1 smartphone
4 output components

Chỉ ứng dụng để test phần mềm bán hàng trước khi chính thức đầu tư trang thiết bị phần cứng chuyên dụng để đạt hiệu xuất cao.

Bạn có thể liên lạc Trung Tâm MayTinhSaiGon.Net – Công ty Cổ Phần Helpdesk Box để mua trang thiết bị và được hổ trợ phần cứng trong suốt quá trình vận hành. Website : https://MayTinhSaiGon.Net