Bài 1.1 : Làm sales thì có nên tích cực thúc đẩy tìm bạn cùng đi sales không.

Doanh nghiệp giao cho sales phải đạt doanh số. Thông thường sales sẽ “c.ắ.t m.á.u” để đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Hành động này vô tình sales đã tạo cho khách hàng một trạng thái chờ sales “c.ắ.t m.á.u” hoặc ép sales hành động để vào deal.

Không phủ nhận doanh nghiệp cũng bị áp lực về doanh số với nhà sản xuất. Áp lực này lại là động lực khiến cho doanh nghiệp “mở cửa sau” cho sales “c.ắ.t m.á.u” .

Có giải pháp nào để giảm hiện tượng “c.ắ.t m.á.u” trong bộ phận sales không?

Giải pháp triệt để thì chắc chắn là không có, vì lúc tồn kho quá nhiều thì doanh nghiệp cũng phải hành động.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp xây dựng một tệp sản phẩm đủ rộng vây quanh sản phẩm đang bị áp lực thì có thể phần nào xây dựng được kế hoạch bổ trợ sales đi tìm bạn cùng bán.

Có 3 hướng mà sales có thể hành động :

1. Sales tự “c.ắ.t máu” cho nhanh việc.

2. Sales đi tìm bạn cùng bán bằng chiến lược cá nhân.

3. Sales đi tìm bạn cùng bán bằng chiến thuật bổ trợ của doanh nghiệp.

Hướng số 1 : sales có thể tự đào thải mình khỏi doanh nghiệp, mặt dù có đạt doanh số.

Hướng số 2 : sales không đào tạo chính xác chính sách bán hàng của doanh nghiệp, gây nhầm lẫn.

Hướng số 3 : Với sự bổ trợ của doanh nghiệp thì sales và bạn cùng bán của sales sẽ được đào tạo bài bản.

Giá trị tạo ra nếu đi theo hướng số 3:

– Doanh nghiệp đã xây được 1 mạng lưới bán hàng rộng. Trong đó có sales và bạn cùng bán của sales. Giúp doanh nghiệp và sales có thể tiếp cận tối đa nhu cầu một các rộng và sâu nhất.

– Doanh nghiệp đã xây được tệp sản phẩm vây quanh sản phẩm áp lực. Giúp cân đối được lợi ích các bên.

– Doanh nghiệp có thể hành động “c.ắ.t m.á.u” với tốc độ cao và tích lũy được động động. Giúp sales và doanh nghiệp có thời gian tham gia vào sản phẩm mới hoặc vòng đời sản phẩm mới mà không làm ảnh hưởng về giá sản phẩm, về tâm lý chờ “đạp giá mới mua hàng” của khách đối với doanh nghiệp.

Với các cơ chế và tâm thế trên, sales đề xuất với doanh nghiệp 1 kế hoạch bổ trợ sales để thực thi kế hoạch tìm bạn cùng bán hoàn hảo hơn.

Xây dựng mối quan hệ cộng tác trên nghiệp vụ sales có lẻ sẽ là phương pháp đi sales bền vững dành cho “phận làm sales”.